Institut Joan Solà a Torrefarrera

Concurs - 1 premi. Redacció de Projecte i Direcció d'Obra

Institut Joan Solà a Torrefarrera

Concurs - 1 premi. Redacció de Projecte i Direcció d'Obra